Co je církev československá husitská?

Církev československou husitskou tvoří křesťané, kteří usilují naplnit současné snažení mravní a poznání vědecké Duchem Kristovým, jak se nám zachoval v Písmu svatém a v podání starokřesťanském a jak je dosvědčen hnutím husitským, českobratrským a dalším úsilím reformačním.

V čele Církve československé husitské stojí patriarcha a ústřední rada. Na diecézní úrovni je představitelem biskup, který diecézi spravuje spolu s diecézní radou. V čele náboženské obce stojí farář nebo administrátor a rada starších. Na každé úrovni správy jsou tedy rovnoměrně zastoupeni duchovní a laici.

VIII. patriarchou Církve československé husitské byl dne 23. září 2006 řádným sněmem zvolen ThDr. Tomáš Butta, ThD..

Církev československá husitská má 292 náboženských obcí, které jsou rozděleny mezi 6 diecézí se sídly v Praze, Hradci Králové, Brně, Olomouci, Plzni a Bratislavě.

Štítky

Novinky

BIBLICKÉ HODINY

13.03.2014 00:00
K poznávání Bible se budeme scházet každou středu v 16 h v Hevlíně 114. Pokud máte zájem o účast, volejte, prosím, tel. 739 648 913 (Zuzana Křížová).

KONCERT

01.03.2014 00:00
Koncert absolventů brněnské konzervatoře Anny Pinknerové a Františka Nečase se koná 1. 3. 2014 v 18h, ul. Chelčického 2 ve Znojmě!

Webová prezentace byla spuštěna

02.10.2011 21:04
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace.