Historie náboženské obce

Náboženská obec byla zřízena 15.5. 1928. V prosinci 1938 bylo sídlo duchovní správy náboženské obce přeneseno do Jevišovic, do Znojma se vrátilo až po 2. světové válce. Církvi byl přidělen kostel bývalé německé evangelické církve na náměstí Otomara Chlupa, zároveň také užívala prostory v přilehlé Chelčického ulici (byt, kancelář, modlitebna).

Kostel, který byl později zapsán do seznamu kulturních památek, vyžadoval nákladné opravy, na což náboženská obec prostředky neměla, proto byl v roce 1995 bezplatně převeden na pravoslavnou církevní obec ve Znojmě. Tato církev pak následovně jako protihodnotu financovala převod bytu a modlitebny na Chelčického ulici do vlastnictví naší náboženské obce. Zde se konají bohoslužebná a další shromáždění doposud.

Náboženská obec patří mezi početně malé, utrpěla již tím, že byla za 2. světové války její činnost omezena, sídlo provizorně přesunuto, problémem v současnosti je mimo jiné i to, že je obec již po dlouhá léta pouze administrována.